Eerste trainingen voor werkbegeleiders goed verlopen bij ActiVite

Geplaatst op 21 november 2018

De eerste trainingen voor werkbegeleiders Waarde-vol Onderwijs® zitten erop! Hoe zijn ze gegaan? Jessica van der Geld, praktijkopleider bij ActiVite, kijkt erop terug met een positief gevoel: “Het programma sloot mooi aan bij de vragen die leven bij werkbegeleiders.”

Hoe kun je reflecteren op je eigen handelen en dat van studenten? Hoe spiegel je op een goede manier? En hoe kun je feedback geven en ontvangen? Dat waren onderwerpen die op de rol stonden tijdens de tweede training voor de werkbegeleiders van Rietveld, een locatie van ActiVite in Alphen aan den Rijn. Jessica verzorgde een deel van deze training. Ze vertelt: “Als praktijkopleider werk ik al op Rietveld en ben ik er bekend; dat is een voordeel.”
In totaal zijn er bij de afdeling Opleidingen van ActiVite acht praktijkopleiders werkzaam; drie zijn er betrokken bij het project Waarde-vol Onderwijs.

Afstemmen op behoeften

De eerste training vond plaats op 1 oktober en kende vooral een algemeen karakter. “Projectleider Mieke Hollander vertelde toen iets over de achtergrond van Waarde-vol Onderwijs”, vertelt Jessica. “Zelf had ik geen actieve rol.”

Dat veranderde tijdens de tweede training, op 30 oktober. “Uit de eerste bijeenkomst was naar voren gekomen over welke onderwerpen werkbegeleiders graag meer willen weten: spiegelen, reflecteren en feedback geven. Vervolgens is de tweede training, die anderhalf uur duurde, op deze behoeften afgestemd. Mieke nam de eerste twee onderwerpen voor haar rekening en ik heb het onderdeel feedback op me genomen”, aldus Jessica.

Feedback

Jessica merkte dat het thema feedback best wat losmaakte bij de acht werkbegeleiders die deelnamen aan de training. “Eerst zijn we ingegaan op de vraag: Wat is feedback? Vervolgens op hun eigen ervaringen met feedback. Verschillende mensen hebben toen situaties beschreven, die zich hadden voorgedaan in hun werk. Het bleek dat hun collega’s zich die situaties vaak nog wel herinnerden. Logisch, want deze acht werkbegeleiders werken immers op dezelfde locatie. Aan de ene kant was het makkelijk dat er zoveel herkenning was. De situaties hoefden daardoor niet heel uitgebreid beschreven te worden.

Aan de andere kant zou het ook een valkuil kunnen zijn, omdat voorkennis medewerkers kan verhinderen om met een frisse blik naar de casus te kijken en vervolgens ‘uit te zoomen’. Toch lukte dat uiteindelijk wel. Bij iedere situatie vroegen we ons af: Wat vond je hierin prettig en niet prettig? Aan welke voorwaarden voldoet goede feedback dus? Hoe zou je deze kennis kunnen vertalen naar je rol als werkbegeleider van de studenten Waarde-vol Onderwijs? Hoe wil je hun op een prettige en effectieve manier feedback gaan geven?”

Elkaar aanvullen

Jessica kijkt met een goed gevoel terug op de trainingen. “Het viel me echt op hoe gemotiveerd en betrokken de werkbegeleiders waren. Ze wilden graag meer weten over hoe zij de theorie over spiegelen, reflecteren en feedback naar hun dagelijkse praktijk en naar Waarde-vol Onderwijs kunnen vertalen.”

Ook de samenwerking met Mieke verliep prima, blikt Jessica terug. “We kenden elkaar nog niet heel goed, maar ik merkte al snel dat wij het allebei belangrijk vinden om steeds goed op te letten wat er gebeurt in een groep en daarop in te spelen. En qua inhoud vulden we elkaar mooi aan.”

Omdat Mieke en Jessica merkten dat de werkbegeleiders de behoefte hebben om nog wat meer te oefenen met het geven en ontvangen van feedback, komt dit thema tijdens de derde training eind november opnieuw terug. “Dan krijgen werkbegeleiders nog wat meer concrete handvatten.”

Coachen en monitoren

Inmiddels zijn acht studenten Waarde-vol Onderwijs gestart op Rietveld. Ze zijn verdeeld over twee woningen; in iedere woning leven acht ouderen met dementie. “De studenten zijn nu bezig met hun inwerkperiode”, vertelt Jessica. “Bij de start heb ik al gemerkt dat ze heel veel zin hadden om te beginnen, om de organisatie en de mensen te leren kennen. Daar zijn ze nu dus heel druk mee. Daarna zullen ze zelf ook aan de slag gaan in de praktijk. Hierbij worden ze gecoacht door de werkbegeleiders.

Mijn taak is het vooral om de werkbegeleiders te ondersteunen en daarnaast te monitoren hoe het met de acht studenten gaat. Deze ervaringen kan ik vervolgens weer inbrengen in de projectgroep van ActiVite. Hierin overleggen de praktijkopleiders van ActiVite samen met een teammanager, projectleider Mieke Hollander en interne projectleider Lies Lokkerbol over de voortgang van het project binnen de organisatie en bespreken we wat al goed gaat en wat misschien nog beter kan.”

Maatwerk

Jessica vertelt dat ze aanvankelijk vooral heel open en nieuwsgierig aan het project begonnen is. “Toen mijn teammanager bij de start van Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs aan me vroeg of ik hierin een rol wilde spelen, heb ik direct ‘ja’ gezegd, al wist ik op dat moment nog niet precies wat het project zou gaan inhouden. Wel begreep ik dat men het onderwijs anders wilde gaan vormgeven. Dit maakte mij heel benieuwd naar de concrete uitwerking van dat idee. Inmiddels krijg ik natuurlijk een steeds duidelijker beeld.

Wat ik heel mooi vind, is dat verschillende opleidingsniveaus van en met elkaar leren. Al vraag ik me nog wel af, hoe daarnaast gestalte gegeven gaat worden aan de wens om te verbreden en verdiepen die er bij sommigen toch ook is.

Wat ik verder heel positief vind, is dat er heel sterk gekeken wordt naar de behoeften van individuen, van studenten zelf. Wat wil iemand graag leren? Hoe kunnen we daarop afstemmen? En wat heeft een student in z’n mars? Werkbegeleiders zullen dit steeds goed gaan monitoren. Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand sneller kan doorstromen naar een hoger opleidingsniveau, dan kunnen we misschien gaan bekijken of en hoe we dat mogelijk kunnen maken. Een mooie uitdaging.”

Tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst). Onderste kleine foto verkregen van Jessica.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese