“Dit traject laat zien dat alles mogelijk is”

Geplaatst op 21 november 2018

Met de start van Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs® is ActiVite Hussonshoek in Woubrugge als geheel een Leerhuis geworden. “Dit was een langer bestaande wens van medewerkers; geweldig dat we deze nu kunnen realiseren”, aldus teammanager José Verschuur.

In 2017 en 2018 deden alle verzorgenden van Hussonshoek mee met het traject Verzorgende In Transitie (VIT), met het Van Kleef Instituut. “Doel van het traject was om de verzorgende beter te positioneren. Door de transities in de ouderenzorg verandert immers ook de rol van verzorgenden”, vertelt José. “Gaandeweg dit traject kwam naar voren dat medewerkers graag toekomstige collega’s zelf op willen leiden, zodat deze vanaf het begin goed de aansluiting hebben bij de praktijk. Natuurlijk, af en toe hadden we al wel stagiaires en leerlingen in huis, maar ze wilden een stapje verder gaan en een leerafdeling inrichten.

Toen we in het voorjaar van 2018 voor het eerst hoorden van het project Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs zagen we dat als een mooie gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan. Hussonshoek heeft drie woongroepen in huis, elk voor acht bewoners met dementie. In eerste instantie was het de bedoeling dat een van de woongroepen een leerafdeling zou worden, maar uiteindelijk hebben we besloten om van de hele locatie een Leerhuis te maken.”

Kennismaking

Begin november zijn acht studenten Waarde-vol Onderwijs begonnen bij Hussonshoek. “Ze hebben met de medewerkers kennisgemaakt tijdens een geslaagde teambuildingsavond”, vertelt José. De studentengroep is heel gemêleerd; de jongste student is een jaar of twintig, de oudste ergens halverwege de vijftig. Sommigen hebben helemaal geen ervaring in de zorg, anderen hebben dat al wel. “Zo volgen twee van onze eigen medewerkers ook dit opleidingstraject. Beiden waren gestart met de opleiding Helpende, maar een van hen heeft al kunnen doorstromen naar de opleiding Verzorgende. Het is mooi dat dit kan binnen het opleidingstraject Waarde-vol Onderwijs”, vindt José. “Er wordt niet in hokjes gedacht; we gaan buiten de gebaande paden. Als dit opleidingstraject iets duidelijk maakt, is het wel dat alles mogelijk is!”

Warm bad

Inmiddels zijn de studenten drie of vier dagen per week bij Hussonshoek. “Ze ervaren dat ze hier in een warm bad zijn gekomen”, vertelt José. “Dat is mede te danken aan het VIT-traject. Dit heeft opgeleverd dat medewerkers beter samenwerken, beter communiceren en dat er een hele positieve sfeer is ontstaan.”

José vertelt dat studenten hebben aangegeven dat ze de visie van ActiVite echt terugzien in de manier waarop medewerkers hun werk doen. “In de visie staat dat we de cliënt en zijn omgeving goed willen leren kennen, opdat wij passende zorg en ondersteuning kunnen bieden. Dit sluit goed aan bij de manier waarop deze studenten worden opgeleid – ook zij leren goed af te stemmen op de bewoners”, aldus José.

Nieuwe balans

De vaste medewerkers en de studenten moeten nog wel een beetje aan elkaar wennen, ziet José. “Medewerkers zijn nu vaker met z’n tweeën op een woning aanwezig. Het is even zoeken naar een nieuwe balans. Verder zijn ze nog aan het ontdekken hoe ze deze studenten het beste kunnen begeleiden. Anders dan de reguliere studenten, heeft deze club nieuwkomers geen aftekenboekje met schoolopdrachten bij zich. Ook beheersen ze nog niet allemaal de ADL-zorg; ze kunnen dus bijvoorbeeld nog niet zelfstandig mensen wassen.”

Vooraanzicht Hussonshoek

Informatiebijeenkomst

Ook voor bewoners is de komst van de studenten even wennen. “Natuurlijk hadden we hen er graag op voorbereid, maar dat is bij mensen met dementie best lastig”, vertelt José. “Wel hebben we een informatiebijeenkomst belegd voor hun contactpersonen. Zij reageerden meteen positief. Ze weten allemaal hoe lastig het is om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Dus zijn ze blij dat wij via deze andere manier van opleiden mensen met hart voor de zorg de mogelijkheid bieden om zich te kwalificeren. Ook gaven familieleden aan dat ze het prettig vinden dat er nu meer ogen op de groep zijn en handen aan het bed. De verwachting is dat dit leidt tot meer individuele aandacht voor bewoners.”

Werkgroepen

José is voorzitter van de werkgroep die zich binnen ActiVite bezighoudt met Waarde-vol Onderwijs. “Hierin zitten teammanagers van de pilotafdelingen Waarde-vol Onderwijs, praktijkopleiders, de teammanager van de afdeling opleiden, de interne projectleider en Mieke Hollander, initiator en overall-projectleider Radicale vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs. Zij fungeert als ‘linking pin’ tussen ActiVite, de andere twee zorgorganisaties die meedoen met Waarde-vol Onderwijs – DSV|verzorgd leven en Topaz – en mboRijnland”, zegt José. “Ze brengt ons op de hoogte van wat er speelt bij diverse betrokkenen. En wij brengen onze eigen ervaringen in. We kunnen bijvoorbeeld aangeven welke kennis en vaardigheden we belangrijk vinden voor studenten. Vervolgens bespreken we of en hoe dit naar het onderwijs vertaald kan worden. Een van de mooie kanten van dit opleidingstraject is de goede kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.”

Intern overlegt José met het hoofd HRM, haar manager en intern projectleider Lies Lokkerbol over praktische randvoorwaarden rondom het project, bijvoorbeeld de contracten van studenten.

Groei en ontwikkeling

Binnenkort start José ook in de werkgroep Onderwijs. In deze groep werken praktijkopleiders, werkbegeleiders en onderwijsontwerpers aan de vormgeving van het nieuwe onderwijs. “Ik heb daar veel zin in!”, zegt José. “Zelf heb ik ooit de lerarenopleiding verpleegkunde gedaan en ben ik praktijkopleider geweest. Ik vind het interessant om mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling en groei. Ook lijkt het mij een mooie uitdaging om er met z’n allen voor te zorgen dat het nieuwe onderwijs aan alle wettelijke kwalificatie-eisen voldoet. Uiteraard is het de bedoeling dat de studenten hun opleidingstraject afsluiten met een landelijk erkend diploma!”

In februari gaat alweer de tweede groep studenten Waarde-vol Onderwijs van start bij ActiVite. “Ik hoop dat deze manier van opleiden gaat opleveren wat we ervan verwachten en dat we in de regio kunnen laten zien dat je door anders op te leiden meer mensen enthousiast kunt maken voor de zorg”, zegt José. “Dit zal er dan hopelijk toe gaan leiden dat het project ook elders in het land navolging krijgt.”

Tekst: Femke van den Berg

Logo van ActiVite
Werkbegeleiderstrainingen

Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs gaat uit van een aantal onderwijskundige inzichten, zoals: hybride leren, werkplekleren, vraaggestuurd leren en interprofessioneel leren. Werkbegeleiders volgen trainingen om hiermee bekend te raken. Bij Hussonshoek doen alle helpenden, verzorgende ig, verpleegkundigen en de activiteitenbegeleider mee aan de trainingen.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese