“De regionale samen­werking heeft echt een impuls gek­regen”

Geplaatst op 14 augustus 2019

In mei 2019 organiseerde het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een bijeenkomst, waarin werd stilgestaan bij de eerste opbrengsten van regionale samenwerkingsprojecten verpleeghuizen, waaronder Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO). In dit artikel blikt Marieke Timmer (afdelingsmanager van zorgkantoor Zorg en Zekerheid & opdrachtgever van de samenwerking in de regio) terug:

“Hoe begon het ook alweer? In september 2018 hadden we een brede bijeenkomst met bestuurders van zorgorganisaties in onze regio. We hebben toen thema’s verzameld, waarmee de organisaties samen aan de slag wilden gaan. Aan elk thema verbonden zich drie tot vier zorgaanbieders, met de toezegging om het in de vorm van een pilotproject nader uit te werken. Bij succes, kan zo’n project op termijn worden opgeschaald naar de hele regio.

In november kwamen vervolgens de Transitiemiddelen beschikbaar via het ministerie van VWS. Deze gelden zijn bedoeld om de knelpunten op te lossen die zich kunnen voordoen bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het ontwikkelbudget kan door zorgkantoren worden ingezet voor problematiek die bij meerdere zorgaanbieders speelt. In het kader van de Transitiemiddelen hebben meerdere zorgorganisaties in onze regio toen hun projecten ingediend, waarvan er diverse zijn gehonoreerd.

Veel van die projecten raken aan de urgente arbeidsmarktproblematiek. Voor de kwaliteit van zorg is goed personeel essentieel. We zagen de laatste jaren echter dat zorgorganisaties steeds moeilijker aan voldoende goed gekwalificeerde medewerkers konden komen, vanwege het landelijke personeelstekort. In die tijd ervoeren ze elkaar vaak als concurrenten in de ‘strijd’ om schaarse medewerkers.

Inmiddels is dat echt anders. De afgelopen maanden zijn zorgaanbieders elkaar steeds meer gaan beschouwen als partners. De sfeer is nu veel meer: Hoe kunnen we kwesties die bij ons allemaal spelen samen oppakken en oplossen? Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat de zorgsector aantrekkelijk is en blijft voor werknemers? De bestuurders van zorgorganisaties weten elkaar steeds beter te vinden. Ook de afstemming tussen het zorgkantoor en natuurlijke partners die deels hetzelfde aandachtsgebied hebben – zoals met name arbeidsmarktorganisatie Care2Care – is toegenomen. De samenwerking in de regio heeft echt een impuls gekregen. 

Daar ben ik heel blij mee. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het in het begin best spannend vond óf en met welke snelheid de projecten zich zouden gaan ontwikkelen. Maar ik kan nu al zeggen dat het erg goed gaat! Natuurlijk, het ene project is kansrijker en komt sneller tot wasdom dan het andere. Maar allemaal zijn ze al een aardig eind op weg. Ik ben er trots op dat we in minder dan een jaar met z’n allen al veel hebben bereikt in het gezamenlijke streven om de samenhang en de samenwerking tussen verpleeghuizen in de regio op een hoger plan te brengen.

Ik hoop dat ook de komende tijd bij alle betrokkenen de energie blijft bestaan om de pilotprojecten verder te brengen. Het zorgkantoor wil daarin graag ondersteunen; als aanjager en verbinder van regionale samenwerkingsverbanden denken we met plezier mee over de vraagstukken die zich gaandeweg misschien zullen voordoen. Het zorgkantoor had altijd al een rol in de zorgcontractering; vanuit de landelijke overheid hebben we daar de rol van regisseur van kwaliteit van zorg bij gekregen. Daaraan geven we vorm met veel inzet en toewijding. Ook de komende periode blijven we graag met alle partijen in gesprek!”

Lees in dit interview met Marvin Slik meer over de betrokkenheid van Zorg en Zekerheid bij RVWO. 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese