Van controle naar dialoog. Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn

In ‘Van controle naar dialoog. Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn’ van NVTZ, toezichthouders in zorg & welzijn en Broosz gaat het over de dialoog over toezicht in de zorg- en welzijnssector.

De dialoog over toezicht in de zorg- en welzijnssector is sterk in ontwikkeling. De druk op verantwoording van kwaliteit, veiligheid en efficiënt gebruik van maatschappelijke middelen speelt daarin een belangrijke rol. Toezicht is aan het professionaliseren. Dat vraagt van toezichthouders dat ze zich bezinnen op hun rol. Maar dat niet alleen. De dialoog over wat goed toezicht eigenlijk is, staat ook in het centrum van de aandacht. Betekent beter toezicht vooral meer toezicht, zoals we dat kennen, of betekent het ook een herijking van de uitgangspunten van het toezicht zelf? Toezichthouders en bestuurders komen aan het woord, achtergronden, het ambitiestatement en een hoofdstuk is gewijd aan nieuw toezicht in breder persepectief.

Meer weten


Geplaatst op: 15 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 15 februari 2018