Bijeen­komsten coördinatoren Radicale ver­nieuwing verpleeg­huiszorg behulpzaam

Geplaatst op 6 augustus 2020

Zo’n vier keer per jaar komen coördinatoren/projectleiders Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg samen, uit zorgorganisaties die deelnemen aan de vernieuwingsbeweging. De bijeenkomsten hebben inmiddels bijgedragen aan een netwerkje waar allerlei behulpzame contactmomenten uit naar voren komen. De gezamenlijke bijeenkomsten staan in het teken van inspireren rondom de vernieuwing en intervisie. Het thema ‘verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie’ staat ook regelmatig op de agenda.

Steeds in andere samenstellingen zoeken coördinatoren, projectleiders en ook bestuurders van kleine zorgorganisaties elkaar op om te leren van de ervaring die opgedaan wordt in het kader van de vernieuwing. Er worden vragen gesteld, dilemma’s ingebracht en er wordt natuurlijk verteld over goede voorbeelden. Tijdens de laatste bijeenkomst in juni werden door de deelnemers vier thema’s ingebracht die de agenda bepaalden:

  • Centralisatie in de crisis: in hoeverre kunnen mensen om wie het gaat beslissen?
  • Spanning tussen ‘ons veilig gedragen’ en ‘werken naar behoefte’.
  • Hoe houden we het primaire proces op de been?
  • Hoe organiseer je regie van betrokkenen terwijl je met financieringsstromen te maken hebt (ZZP/VPT/MPT voor thuiswonende ouderen), met daarmee gepaard gaande vereisten?

In verband met de corona-situatie waren het meerdere crisisgerelateerde onderwerpen dit keer. Behalve reflectie ook een kans om hier breder naar te kijken, vanuit het besef: er zullen meer crisissen komen, bestuurders die uitvallen of wisselen of soortgelijke situaties.

Hoe doen we het hier?

Uit de gesprekken kwam naar voren dat het begrijpelijk is dat het fijn wordt gevonden dat iedereen in een crisissituatie gewoon weet: zo doen we het. Tegelijkertijd is de ervaring dat mensen zoveel regie gewend zijn dat voor iedereen één centrale benadering zonder ruimte voor eigen inbreng niet meer gaat. Zeker als er wat ervaring is opgedaan met de crisissituatie. Eigenlijk, zo werd geconcludeerd, is het een veel moeilijkere fase om na het begin van de crisis weer in gesprek te raken met alle betrokkenen over de vraag hoe doen we het hier, op deze woongroep of locatie?

Verschillen er laten zijn

Medewerkers geven aan dat ze er tegenop zien om dat gesprek te voeren. Dat is ook goed voorstelbaar, het vraagt iets om om te gaan met verschillende familieleden die op verschillende manieren naar situaties kijken. En wat doe je als de ene bewoner wel met familie naar buiten gaat omdat die dat zelf wil, terwijl een ander dat niet wil omdat die het prettiger vind om binnen te blijven. Je moet dan veel meer praten, veel meer uitleggen. Maar het is wel de essentie van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties dat dat gesprek gevoerd wordt. Over hoe je dat doet: de verschillen er kunnen laten zijn.

De bijeenkomst is daar ook een voorbeeld van, er zijn in de verschillende verpleeghuizen van de deelnemers behalve soortgelijke ervaringen, ook heel andere ervaringen. Ieder zoekt naar zijn eigen rol om in de nieuwe situaties om te gaan met alle uitdagingen. Mark Kuilder (coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Raffy Leystroom): “En het is fijn om nu ook gewoon weer met andere mensen in contact te zijn en niet vooral en alleen maar bezig te zijn met de interne crisis. Er is weer het een en ander langzaam aan het opstarten, dit en dat gaat weer gebeuren. Daarbij heb ik behoefte aan overzicht, en deze afstemming is dan handig om vooruit te kijken en perspectief te hebben op hoe dingen er uit kunnen gaan zien.”

Vervolg

De tips en voorbeelden van anderen geven de deelnemers ideeën en concrete mogelijkheden om volgende stappen in de eigen praktijk te zetten. Er worden afspraken gemaakt voor een werkbezoek om meer te weten te komen over hoe zaken bij een andere zorgorganisatie aangepakt worden en om aan te haken bij een ander actieteam in de beweging.

Sander Verschure (coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Surplus): “Een dilemma van veel coördinatoren in de beweging is zoals we hebben geconstateerd: hoe breng je de vernieuwing verder binnen je organisatie? Hoe je dat nou doet is een thema dat relevant blijft en de moeite waard om een volgende keer verder met elkaar te verkennen en verdiepen. We hebben dat nu ook geadresseerd, maar we zouden dat een volgende keer bijvoorbeeld meer thematisch kunnen doen, zoals rondom de vraag: wat doe jij in jouw organisatie om ervoor te zorgen dat iedereen zich wil blijven richten op hoe je samen vernieuwt?” (Lees op deze pagina meer over de droom van Radicale vernieuwing.)

Hou onze agenda, (sociale) media of nieuwsbrief in de gaten voor de datum van de eerstvolgende coördinatoren-ontmoeting.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese