Adviezen over Vrijheid, Veiligheid en Levensgeluk van cliënten: de Wzd.

Geplaatst op 4 april 2022

Vanuit ons actieteam maakten we adviezen om bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) juist te kijken naar Vrijheid, Veiligheid en Levensgeluk van cliënten. Adviezen voor zorgorganisaties, voor medewerkers en voor de wetgever. In dit nieuwsbericht delen we kort hoe we ook in landelijke overleggen onze aanbevelingen onder de aandacht brengen.

Landelijke overleggen over de Wet zorg en dwang (Wzd)

Er zijn diverse landelijke overleggen waar het gedachtegoed van radicale vernieuwing een plaats krijgt. Het gaat om de volgende overleggen:

 • Stuurgroep Wzd: dit is de landelijke stuurgroep waar alle veld- en systeempartijen met elkaar overleggen over de hoofdlijnen van de Wzd. Vanuit LOC zit Marthijn Laterveer in deze stuurgroep.
 • Werkgroep Wzd: dit is een voorbereidend overleg op de stuurgroep. Vanuit LOC zit Mariëlle Cuijpers in dit overleg.
 • Regiegroep praktijktuinen extramurale Wzd: deze regiegroep coördineert tien praktijktuinen om te testen hoe de Wzd in de thuissituatie het beste kan werken. Vanuit LOC zit Mariëlle Cuijpers in dit overleg.
 • Overleg over verbetering van de Wzd: een overleg om met concrete suggesties te komen om de Wzd te verbeteren. Deze werkgroep bestaat uit een aantal partijen uit de stuurgroep, die samen willen werken aan verbetervoorstellen rond de wettekst van de Wzd. Vanuit ActiZ en Radicale vernieuwing zorg zit Caroline Beentjes in deze werkgroep, vanuit LOC Marthijn Laterveer.

Radicale vernieuwing zorg en de Wet zorg en dwang

Vanuit Radicale vernieuwing zorg vinden we het belangrijk dat de wet wordt geëvalueerd en geven we actief onze inbreng. We vinden het daarbij vooral belangrijk dat we gaan kijken naar vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten. En we vinden het belangrijk om nu al te kijken wat je hierin als zorgorganisatie of als zorgmedewerker kan doen. Werk aan wat de wet voor ogen heeft, het kunnen ervaren van een goed leven.

Caroline Beentjes, bestuurder van Woonzorggroep Samen, is actief in het overleg over verbetering van de Wzd en werkt vanuit Radicale vernieuwing zorg mee in het actieteam Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten. Ze deelde de eerder opgedane kennis en ervaringen van ons actieteam in het overleg.

Caroline: “Met name de adviezen over het stappenplan en de definitie van insluiting sluiten goed aan op de opdracht van de overleggroep.” Daarnaast vinden alle deelnemers persoonsgerichte zorg belangrijk. Ze geeft aan dat de adviezen goed werden ontvangen en dat de deelnemers van de overleggroep dit inspirerend vonden. Ook het delen van ervaringen om een cultuurverandering van de grond te krijgen werd herkend en het delen ervan werd zeer gewaardeerd. Tot slot is er de wens om ervaringen uit de thuiszorg goed te delen. 

Regiegroep praktijktuinen extramurale Wzd

Ook in de thuiszorg is steeds meer aandacht voor de invoering van de Wzd. Vanuit Actiz zijn er praktijktuinen waarin er in de extramurale zorg wordt samengewerkt rondom de implementatie van de Wzd. Mariëlle Cuijpers gaf samen met Julie Meerveld (Alzheimer Nederland) een workshop over welke dilemma’s je zoal tegen kan komen. En hoe je dan samen kan kijken naar vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten. Bekijk de presentatie.

Erkenning voor samenwerking door Minister Conny Helder

De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft onlangs in een brief aan de leden van de stuurgroep haar waardering uitgesproken voor het initiatief om met een aantal partijen tot verbeteringen in de Wzd te komen. Ze erkent het belang van zowel de inbreng van verschillende perspectieven (cliënten en hun naasten, zorgorganisaties én professionals) als de gezamenlijkheid waarin de stuurgroep werkt. Ze geeft aan dat voorstellen van de overleggroep verbeteringen Wzd zwaar zullen wegen bij de verdere ontwikkeling van de Wet zorg en dwang. 

Meerweten en meedoen:

Lees onze adviezen, dit geeft richting aan werken aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk voor bewoners.

Binnen ons actieteam in de beweging werken we verder, in kleinere groepen aan: 

 • het stappenplan
 • insluiting
 • de verpleegkundig specialist (VS)
 • de onafhankelijk deskundige
 • rapportage & registratie

Wil je een bijdrage leveren? We horen graag van je. Mail naar: radicalevernieuwing@loc.nl

Meer informatie:

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese